Jak nejlépe ekologicky zlikvidovat svůj vysloužilý vůz

Ani automobily nemají nekonečnou životnost a jednou přijde jejich čas, kdy budou mít odslouženo a budou patřit do starého železa. Tento problém je třeba dle zákona o nakládání s nebezpečnými odpady řešit ekologickou likvidací vozidla. Co to je a na koho se obrátit?

Jaké má majitel auta povinnosti

Když chcete odhlásit své vozidlo z veřejného registru motorových vozidel, je třeba úředníkům na magistrátě předložit protokol o ekologické likvidaci vozidla. Oprávnění vydat ho mají pouze akreditovaná autovrakoviště. Proto, než se rozhodnete vůz do šrotu dát, zjistěte si, že právě vámi autovrakoviště takovou akreditací disponuje. Pak máte dvě možnosti, buď automobil osobně k likvidaci dovezete, nebo ho necháte odtáhnout. 

Doklad o likvidaci autovraku

Je-li vůz řádně zlikvidován, vydá akreditované autovrakoviště doklad o likvidaci autovraku, který obsahuje originální číslo IČPS. Jedná se o jedinečný kód, jenž je vygenerován při zaevidování autovraku do systému ministerstva životního prostředí. Tento doklad získáte i tehdy, necháte-li autovrak odtáhnout akreditovaným autovrakovištěm. Pro mnohé majitele vysloužilého vozidla je to pohodlnější řešení, navíc řada autovraků je již nepojízdná. 

Trvalé vyřazení vozidla z evidence

Jakmile máte k dispozici potvrzení o převzetí autovraku a protokol o likvidaci, můžete se vydat na magistrát a vyřídit na něm zrušení vozidla neboli výmaz automobilu z evidence motorových vozidel. Vše bude oficiálně zdokumentováno a zánik vozidla na základě toho proběhne. Majitel vozu se tímto také zbaví povinnosti mít vůz pojištěný v rámci povinného ručení. 

Dejte si pozor na podvodníky

Protože i v této oblasti operuje řada podvodníků, je třeba si dávat dobrý pozor na to, komu předáváte svůj vůz k likvidaci. Pokud vám dotyčný není schopný vystavit platný doklad o ekologické likvidaci, tak mu auto samozřejmě nenecháte. Mohli byste se totiž dostat do situace, že byste neměli ani auto, ani potřebný platný protokol.