Malý průvodce velkým světem investic aneb Co je dobré vědět při investování do dluhopisů

Svět investic byl vždy tak trochu zahalen tajemstvím. Proniknout do jeho tajů není úplně snadné a najít spolehlivý, a přesto bezpečný způsob investování není úplně jednoduché. Proto ti, kteří chtěli mít jistotu, že o své peníze nepřijdou, nechávali zhodnocovat své peníze na spořicím účtu – ten se však již z důvodu neustále rostoucí inflace zdaleka nevyplatí. Investice do nemovitostí vyžaduje velké sumy a jejich ceny překročily pomyslnou hranici únosnosti. Akcie jsou zase příliš rizikové. Na pomyslnou horní příčku se proto dostávají dluhopisy, které jsou vnímány jako minimálně rizikové a v případě, že se rozhodnete pro ty firemní, tak i velmi výnosné – což dokazuje například investice s Uniprospe.eu, která garantuje téměř 10procentní zúročení.

Krátký přehled dluhopisů

Pokud se začnete zajímat o svět dluhopisů, setkáte se s nejrůznějšími druhy, jež jsou rozděleny zejména dle splatnosti a úročení. Z hlediska splatnosti tak můžete přemýšlet o dluhopisech krátkodobých (se splatností kratší než jeden rok), střednědobých (splatnost 1–5 let) a dlouhodobých (splatnost více než 10 let). Narazit však můžete i na dluhopisy, které nedisponují datem splatnosti – ty se označují jako věcné dluhopisy, nemají splatnost a úročení je vypláceno trvale. 

Podíváme-li se na rozdělení dluhopisů z hlediska úročení, pak se dělí na dluhopisy s pevným úročením, u kterých je předem jasně stanoven kupón (a tedy definován zisk); dluhopisy s variabilním kupónem, kdy je kupón místo pevného úročení navázán na referenční sazbu, (tou bývá obvykle mezibankovní sazba doplněná o procentní přirážku za riziko); a indexovaný dluhopis, jenž je podobný dluhopisům s variabilním kupónem, avšak rozdíl spočívá v tom, že je kupón vázán na vývoj indexů ropy, zlata, mezd nebo jiných komodit.

Který dluhopis tedy zvolit

Hledáte-li minimálně rizikové a maximálně výnosné řešení, pak rozhodně zvolte korporátní dluhopisy krátkodobé, případně i dluhopisy střednědobé s pevně daným úročením. Vrátíme-li se k již zmíněné společnosti Uniprospe.eu, která nabízí ideální řešení pro rychlý zisk, můžete si u ní zakoupit dluhopisy, které jsou splatné již na konci letošního roku a garantují zúročení 9,5 %. Investice s Uniprospe.eu vám tedy umožní získat své zhodnocené peníze zpět za krátký čas a s jistotou pevně stanoveného úroku.

Ať už se rozhodnete pro Uniprospe.eu, nebo budete hledat jinou společnost, kterou byste chtěli podpořit svou půjčkou v podobě nákupu korporátních dluhopisů, vždy se důkladně seznamte s podmínkami investic a také si ověřte, že se jedná o firmu se stabilní minulostí a slibnou budoucností. Jen tak budete mít jistotu, že jsou vaše peníze v bezpečí.