Nebojte se mít spokojené zaměstnance

Vlastníte firmu a jste si vědomi toho, že kvalitních zaměstnanců se zkušenostmi je třeba si vážit? Přemýšlíte, jak byste mohli zaměstnaneckou politiku ve firmě vylepšit, aby vaši zaměstnanci chodili do práce rádi a vážili si svého pracovního místa? Zkušenost zaměstnanců je součtem všech interakcí, které mají vaši zaměstnanci s vaší společností. Zahrnuje kulturu, výhody, kvalitu pracovního prostředí a nástroje, které poskytujete pro úspěch zaměstnanců, a samozřejmě výše výplaty. Ve skutečnosti společnosti s vysokou angažovaností zaměstnanců získávají 2,5krát vyšší příjmy než společnosti s nízkou úrovní zaměstnaneckého zapojení.

Jak situaci ve firmě vylepšit?

Zlepšete interní komunikaci

Je prokázáno, že týmy, ve kterých funguje kvalitní komunikace, vykazují lepší výsledky. Kvalitní komunikační nástroje stmelují kolektiv,  povzbuzují zaměstnance ke společnému cíli a vytvářejí soudržnou firemní kulturu. Kvalitní komunikace musí fungovat nejen mezi zaměstnanci, ale i mezi zaměstnanci a vedením. Důvěra zaměstnance k manažerovi, či majiteli firmy je klíčová. Jen tak se vám bude zaměstnanec moci svěřit, když se mu nebude ve firmě cokoliv líbit, nebo se nebude stydět přijít za vámi s inovací a novým nápadem. Pokud máte projekty, na kterých pracuje více lidí, doporučujeme místo zdlouhavého přeposílání emailů používat komunikační nástroje jako je Slack nebo Monday. Všechny informace ohledně jednoho projektu tak budete mít přehledně pohromadě.

Zajímejte se

Zaveďte pravidelné osobní rozhovory se zaměstnanci. Individuální rozhovory mezi manažerem a zaměstnancem, které pomáhají společnostem pochopit, co je pro zaměstnance důležité, předchází nadměrné fluktuaci zaměstnanců. Měl by to být otevřený dialog, který se používá k budování důvěry. Pochopením toho, co z hlediska zaměstnance ve firmě funguje a co ne, si ušetříte spoustu starostí se sháněním nových zaměstnanců.

Nabídka programů profesního rozvoje

Nabídněte svým zaměstnancům bonusy v podobě vzdělání. Odborné kurzy, kurzy angličtiny, či jiného jazyka zaměstnanci určitě ocení. Získáte tak loajální zaměstnance, kteří si budou vážit toho, že do nich investujete.

Podělte se o zpětnou vazbu se svými zaměstnanci

Umožněte zákazníkům poskytovat zpětnou vazbu a sdílejte ji se zaměstnanci. Za dobře oceněnou práci je veřejně pochvalte, uvidí tak, že jejich práce má smysl.

Investujte do zábavy

Aktivní zaměstnanci mají nižší nemocnost, což šetří váš čas a peníze vaší společnosti, ale zdraví zaměstnanců je víc než jen fyzické. Programy, které povzbuzují duševní a fyzické zdraví, či teambuildingové akce, u kterých si zaměstnanci odpočinou, vám pomohou mít pozornější a produktivnější zaměstnance. Nápady na adrenalinové, ale i odpočinkové pobyty pro firmy najdete například na http://www.zazitky-pro-firmy.cz.