Pánové, pamatujete si ještě základní informace z autoškoly?

Okamžik, kdy mladí muži konečně dosáhnou věku, který jim zajišťuje možnost začít pracovat na získání řidičského průkazu, většina z nich s napětím očekává celý svůj dosavadní život. Samozřejmě ne každý se s náročným úkolem dokáže popasovat na výbornou a musíme si přiznat, že udělat řidičské zkoušky na poprvé dokáží jen ti nejkoncentrovanější z nás. Možná, že jízdy máte dokonale zvládnuté a na silnici vás nemůže nic překvapit, jenže naučit se pořádně teorii k testům je zcela jiná písnička.

Pokud máte tento náročný proces již za sebou, ale hodně věcí jste od inkriminovaného okamžiku již zapomněli, nebo jste naopak ještě stále v očekávání, tak tento článek je pro vás jako stvořený. Probereme si v něm totiž to nejzákladnější, co musí každý účastník silničního provozu ovládat – dopravní značení.

Jaké jsou druhy dopravního značení?

  • vodorovné dopravní značení
  • svislé dopravní značení
  • speciální dopravní značení

Jako první si probereme značky, jež se objevují přímo na vozovce a jasně nám vymezují mantinely, v nichž se smíme a naopak nesmíme pohybovat. Vodorovné dopravní značky jsou tvořeny většinou bílou barvou, v některých případech se objevují také žluté, modré nebo červené. Dělí se na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek, označení zákazů zastavení, označení zákazů stání a zbytek se řadí mezi ostatní vodorovné značky.

Vodorovné dopravní značky

Další značky už se nenachází přímo na vozovce, nýbrž ji lemují na svislých stojanech či sloupech. Svislé dopravní značky se taktéž dělí do několika podkategorií. Výstražné, příkazové, upravující přednost, zákazové, informativní směrové, informativní provozní, další informativní a dodatkové tabulky musíte bezpodmínečně znát, jinak vyhoříte již při samotných testech a k jízdám se ani nedostanete.

Speciální dopravní značky, co si pod tím představit?

Úplně na závěr jsme si nechali netypické součástí provozu, které se ovšem taktéž počítají mezi dopravní značky. Těmi jsou zejména zpomalovací prahy nebo parkovací zábrany. První skupina značek dává řidičům jasně najevo, kde je potřeba sundat nohu z plynu, když svislé dopravní značení selže. Druhé nám zas jasně vymezují prostory, kde smíme své vozidlo „uložit ke spánku“.

Svislé dopravní značky

Všechny výše zmíněné značky tvoří nedílnou součást silničního provozu, bez níž by se doprava stala jen ničím neřízenou džunglí plnou neukázněných řidičů.