Závitové kalibry do vaší dílny

Přesnost je při výrobě různých strojírenských součástí snad tím nejdůležitějším faktorem. Proto v tomto odvětví existuje nespočet měřidel a kalibračních nástrojů pro měření přesnosti. Můžeme se bavit například o měření průměru otvoru nebo velikosti součásti. Tou nejproblematičtější skupinou jsou ale závity. Jedna nepřesnost v závitu dokáže nadělat spoustu nepříjemností. Všechny závitníky je proto potřeba udržet v co nejlepším stavu a hlavně pravidelně kontrolovat stoupání závitů. K tomu slouží specializované nástroje, které nesou název závitové kalibry. Díky těmto měřidlům můžete pohodlně a přesně zjistit, zda je stoupání závitů či jejich průměr v pořádku.

Jak měřit?

Měření závitů je mravenčí práce, která vyžaduje určitě znalosti této problematiky. Můžeme si ale jednoduše vysvětlit, jak se měření provádí a který nástroj je nutné použít.

Tím prvním je kalibrační trn sloužící ke kontrole vnitřních závitů. Stejně jako všechna ostatní měřidla, i toto má dobrou a zmetkovou stranu. Dobrou stranou měříme virtuální střední průměr a dodržení dolního mezního rozměru. Zmetkovou stranou pak jednoduše zjistíme, zda střední průměr nepřesahuje největší rozměr daného závitu. K měření vnějších závitů pak použijeme kalibrační kroužek. Dobrý závitový kroužek musí jít bez problémů našroubovat na měřený závit a zjistíme také virtuální střední průměr. Zmetkový závitový kroužek nám pomůže zjistit, zda rozměr středního závitu není menší než jeho nejmenší předepsaný rozměr.

Ruka ruku myje

Kalibrační nástroje pro měření závitů fungují samozřejmě i mezi sebou. Závitovým kroužkem tak můžete bez problému změřit a zkontrolovat trn a naopak. Existuje řada dalších kalibračních nástrojů a měřidel. Je jen na vás, které z nich využijete zrovna ve své dílně nebo firmě. Při jejich výběru vám přejeme šťastnou ruku.